Välkommen, Lärjungen.

Det här är ditt första test.
Sök symbolerna och du skall finna Namnet.
"Jag kan inte förklara det. Det är bara en känsla jag har. Jag är säker på att det finns en koppling mellan offren, men vi ser den inte. Vi måste gräva djupare, bortom familj och relationer och affärer och utbildning."
SKommunikationen avbröts. Serverförfrågan nekades. page2.html kunde inte nås vid den här tidpunkten.